Pravidla a doporučení

  1. GAE FEL je soubor nástrojů společnosti Google, určený zejména pro podporu společné práci nad dokumenty, sdílení kalendářů, podporu diskusí atd.
  2. V tomto okamžiku se jedná o testovací provoz, navíc provoz GAE FEL je z velké části mimo naší kontrolu. Přestože to nepokládáme za pravděpodobné, nelze zaručit že data uložená v GAE FEL nebudou ze dne na den znepřístupněná, nebo naopak že se k nim nemůže dostat někdo, kdo by toto právo mít neměl.
  3. Doporučujeme proto si data z GAE FEL pravidelně zálohovat a nepoužívat je jako primární prostor pro dlouhodobé ukládání dokumentů.
  4. Doporučujeme do GAE FEL neukládat dokumenty, jejichž nechtěným zpřístupněním nepovolaným osobám by mohlo dojít k významným škodám.
  5. Účet na GAE FEL bude vytvořen automaticky všem zaměstnancům a studentům a po zániku jejich vztahu k FEL jim bude po určité době zrušen.
  6. Uživatelé GAE FEL jsou povinni dodržovat ustanovení odstavce 3 pravidel používání sítě ČVUT. V případě vážného porušení těchto pravidel může být uživateli kromě jiného odebráno právo přístupu do GAE FEL.
  7. Do záhlaví každého dokumentu uveďte, kdo má jaká přístupová práva (nevyplývá-li to z kontextu) a jaké změny mají vaši spolupracovníci psát rovnou do textu a jaké formou komentáře.
  8. V okamžiku, kdy je materiál schválen, by měl být přesunut do Alfresca. Odkaz na platnou verzi v Alfrescu by měl být přidán do původního dokumentu v GAE, který by měl být uzamčen proti editaci. Alternativně lze dokument v GAE lze také smazat.
Comments